Hva er elektrisk lysbue?

Beskyttelse er nødvendig for alle som jobber med elektriske installasjoner og utfører vedlikehold av utstyr på anlegg som ikke er sikret mot lysbuer, og som arbeider med høyspenningsutstyr.

Lysbue kan oppstå i elektriske høyspennings- og lavspenningsanlegg, og lysbueenergien kan være stor i lavspenningsanlegg på grunn av høye kortslutningsnivå og/eller lang utkoblingstid.

Se film om elektrisk lysbue under:

Film om lysbue fra Trainor

Kilde: Trainor

Se testfilm elektrisk lysbue

Test elektrisk lysbue


Test elektrisk lysbue


Beregning av lysbueenergi

Det potensielle skadeomfanget ved lysbuekortslutning omtales med begrepet hendelsesenergi, som oppgis i kalorier pr. kvadratcentimeter (cal/cm²). Hendelsesenergien er et resultat av hvor mye energi som frigjøres i lysbuens varighet og avstanden til lysbuen. Beregningene gjøres på bakgrunn av spenningsnivå, kortslutningsstrøm, vern-innstillinger og hva som er tilkoblet av forsyning og forbrukere. Normalt beregnes hendelsesenergien i en definert avstand fra samleskinnen der lysbuen oppstår (amerikansk standard IEEE 1584). Dette er vanligvis en armlengdes avstand (90 cm). I utgangspunktet bør man redusere hendelsesenergien ved å koble fra utstyr og stille inn vern så utkoblingstiden blir så lav som mulig. Tidsrommet lysbuen brenner er avgjørende for hvor stor hendelsesenergien er.

Lysbue Lysbue

Hendelsesenergi lysbue

Kategoriseres etter hendelsesenergi:

 • PPE 0 ≤ 1,2 cal/cm² (ingen krav til lysbuesikker bekledning)
 • PPE 1 ≤ 4 cal/cm²
 • PPE 2 ≤ 8 cal/cm²
 • PPE 3 ≤ 25 cal/cm²
 • PPE 4 ≤ 40 cal/cm²
 • PPE x > 40 cal/cm²  (ekstrem fare)

Bekledning i henhold til ATPV verdi

Bekledningen skal være oppgitt med en ATPV verdi (Arc Thermal Performance Value) som er lik eller høyere den aktuelle verdien for lysbueenergien på arbeidsstedet. Lag-på-lag av lysbuetestet bekledning vil gi en mimimum ATPV verdi lik summen av ATPV verdi for hvert lag. Sammensetningen kan gi høyere ATPV verdi enn summen av hvert enkelt lag.

Vær beskyttet fra topp til tå

Påse at når du beskytter deg mot lysbue må du sikre at annet verneutstyr som hansker, vernesko, hjelm, visir og øreklokker har den samme sertifiseringen. Dette er nødvendig og påkrevet for å sikre en best mulig beskyttelse av hele kroppen.

Påkrevd bekledning for beskyttelse mot lysbue.

Følgende kombinasjon av bekledning skal benyttes for arbeid i tavler hvor det er beregnet lusbueenergi:

 • Hjelm med lysbuetestet visir
 • Øreklokker/øreplugger (uten ubeskyttede metalldeler)
 • Lysbuetestet bekledning
 • Hansker (elektrik isolerende hanske ved behov)

Underbekledning bør være av ull/bomull. Syntetiske stoffer bør unngås.

Elektriske skade

Elektrisk skade kan oppstå som følge av at elektrisk strøm passerer gjennom kroppen. En av de vanligste årsakene er kortvarig støt som skyldes kontakt med vanlig husholdsstrøm (220 volt) Dette er ubehagelig, men oftest ufarlig for friske voksne. Men det kan også inntreffe langt alvorligere skader som kan ha langt større konsekvenser.

Elektrisk strøm kan gi tre typer skader:

 • Overflatisk forbrenning
 • Dyp indre forbrenning
 • Forandring av hjerterytme, eventuelt hjertestans.

PRODUKTER

Relaterte artikler

Hivis extreme-ny synlighetskolleksjon fra Wenaas Hivis extreme-ny synlighetskolleksjon fra Wenaas

Risikovurdering

Risikovurdering i en bedrift er en pågående prosess. Det krever jevnlige kartleggingsprosesser og evalueringer av farer og utfordringer i arbeidssituasjoner.

Les mer >>
Hivis ectreme curved- synlighetsbekledning for damer Wenaas Hivis ectreme curved- synlighetsbekledning for damer Wenaas

Manikin burn test

En dummy med 150 varmesensorer ble kledd i nye Wenaas Offshore-produkter og vanlig bomullsundertøy og deretter utsatt for en brannstorm som varte i fire sekunder.

Les mer >>

Litium vernesko

Litium vernesko tåler 18 000 volt.

Les mer >>