Risikovurdering av arbeidsplassen

Risikovurdering i en bedrift er en kontinuerlig prosess.

Det krever jevnlige kartlegginger og vurderinger av farer og utfordringer i arbeidssitusjoner. Dette skal gjennomføres jevnlig for konstant å holde risikonivået så lavt som mulig. Ansvaret for at dette blir gjennomført, ligger hos arbeidsgiver. Målet er å unngå skader og sykdom i forbindelse med arbeidssituasjoner.

Alle bedrifter skal kartlegge og vurdere farer og problemer på arbeidsplassen – samt vurdere risikoen knyttet til arbeid som utføres.

Risikovurdering kan gjøres enkelt

Kartlegging og risikovurdering av farer og utfordringer i arbeidssituasjoner trenger ikke å være vanskelig og komplisert. Risikovurderingen vil variere med størrelsen på arbeidsplassen og hva slags type arbeid som utføres.

Her er tre enkle spørsmål du bør stille i risikovurderingen:

 • Hva kan gå galt på arbeidsplassen?         
 • Hva kan gjøres for å forhindre at dette skjer?
 • Hva kan gjøres for å minske konsekvensene dersom uhellet er ute?

Slik gjennomføres risikovurdering på arbeidsplassen

En risikovurdering bør og skal alltid gjennomføres i samarbeid med arbeidstakerne, tillitsvalgte og verneombud. Dersom dere er usikre på hvordan dere skal gjennomføre risikovurderingen på arbeidsplassen – eller det foreligger spesielt kompliserte faremomenter – kan man søke hjelp fra bl.a. bedriftshelsetjenesten. Men, uansett hvordan prosessen utføres og hvem som gjennomfører risikovurdering, så er det arbeidsgiver som står ansvarlig. Start risikoanalyse på arbeidsplassen med å avdekke alle potensielle farer. Funnene som gjøres bidrar til å velge egnede klær med riktig beskyttelsesnivå og nødvendig komfort. Wenaas kan tilby skreddersydde løsninger med beskyttende arbeidsklær for så godt som alle yrker og arbeidsforhold, basert på din bedrifts risikovurderinger. Vi tilbyr plagg som er godkjent og sertifisert mot flere typer fare. Dette gjør det mulig for den enkelte arbeider å utføre flere typer arbeidsoppgaver og oppholde seg i ulike miljøer – uten at det er nødvendig å skifte bekledning.

Eksempler på risikoer som bør undersøkes i en risikovurdering:

Risikovurdering sveisere
 • Beskyttelse mot sveisegnister (EN ISO 11611).
 • Plagg som egner seg for sveising, har færre lommer og funksjonelle detaljer enn andre plagg.
 • Ofte brukt sammen med sveiseforkle, hjelm og hansker.

Risikovurdering elektrikere

 • Beskyttelse mot kontakt med varme og flamme (EN ISO 11612).
 • Plagg sertifisert for beskyttelse mot termiske farer som kan oppstå i elektriske lysbue-ulykker (IEC 61482-2).
 • En ATPV/EBT-verdi på minst 8 kal/cm2 er den generelle retningslinjen. Ved høyere risiko er flere lag med beskyttende klær anbefalt, eller klær med høyere lysbue-rangering.

Risikovurdering oljearbeidere

 • Beskyttelse mot kontakt med varme og flamme (EN ISO 11612).
 • Plagg sertifiserte for beskyttelse mot plutselige utladninger av elektrostatisk energi og brukes når det finnes risiko for at statiske gnister kan antenne brennbare substanser, som for eksempel gass eller olje (EN 1149-5).
 • Ledende materialer som glidelåser og knapper i metall må skjules for bedre sikkerhet.Beskyttelse mot regn og høyere synlighet er også viktig for denne gruppen.  

Risikovurdering jernbanearbeidere

 • Beskyttelse mot kontakt med varme og flamme (EN ISO 11612).
 • Sertifiserte plagg for å gjøre brukeren synlig for omgivelsene i daglys, om natten og i dårlige værforhold (EN ISO 20471).
 • Noen arbeidere trenger også plagg sertifiserte i henhold til EN ISO 11611 for sveising eller tilsvarende.

Produkter

Relaterte artikler

Hivis extreme-ny synlighetskolleksjon fra Wenaas Hivis extreme-ny synlighetskolleksjon fra Wenaas

Arbeidsklær for ekstreme forhold

Pyrad Arctic Protection arbeidsklær oppleves veldig tynne, veier lite og holder både vann og vind ute​​​​​​​

Les mer >>
Hivis ectreme curved- synlighetsbekledning for damer Wenaas Hivis ectreme curved- synlighetsbekledning for damer Wenaas

Flammehemmende beskyttelse i 3 lag

Klær i 3 lag med flammehemmende materiale fra ytre til indre lag øker beskyttelsen mot flammer og lysbuer.

Les mer >>

Hva er elektrisk lysbue?

Beskyttelse er viktig for alle som jobber med elektriske installasjoner, utfører utstyrsvedlikehold i systemer som ikke er beskyttet mot lysbue, eller arbeider med høyspentutstyr.

Les mer >>